Vår virksomhet

Verksteder

Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

MC SERVICE AS er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger i samsvar med personvernforordningen (GDPR) og tilhørende lovgivning. MC SERVICE AS samler ikke inn mer personlig informasjon enn det som er nødvendig og relevant for vår virksomhet.

Vi beskytter dine personopplysninger og gir aldri videre dine personopplysninger til tredjepart uten ditt samtykke. Formålet med denne personvernerklæringen er at du skal være trygg på at din personlige integritet respekteres og at dine personopplysninger håndteres korrekt.

Hvilke personopplysninger behandles

MC SERVICE AS samler inn og behandler personopplysninger for ansatte hos våre kunder, ansatte i tilknyttede virksomheter, og folk som registrerer seg for informasjonsaktivitetene våre (f.eks nyhetsbrev), på Facebook- og Instagram-sidene våre eller deltar på våre arrangementer. Vi håndterer også personopplysninger om kontaktpersoner hos våre leverandører.

Vi har mottatt informasjonen direkte fra deg, din arbeidsgiver eller i noen tilfeller fra offentlig tilgjengelige kilder.

Påmelding til nyhetsbrev

I forbindelse med påmelding til våre nyhetsbrev, samler vi inn fornavn, etternavn, e-postadresse og selskapsnavn. Disse personopplysningene lagres i vår e-postliste og håndteres av oss så lenge du abonnerer på våre nyhetsbrev. Vi får også informasjon dersom det oppstår problemer med å levere til din e-postadresse. Du kan når som helst selv redigere dine opplysninger eller melde deg av nyhetsbrevet ved å trykke på linkene nederst i e-postene vi sender ut.

Registrering av kundeforhold

Ved registrering av kundeforhold hos MC SERVICE AS samler vi inn opplysninger om navn på selskap, organisasjonsnummer, post- og fakturaadresse og kontaktinformasjon til en primærkontakt i selskapet. I tillegg ber vi deg liste opp navn og e-postadresse til andre ansatte i selskapet som ønsker å få tilsendt informasjon fra MC SERVICE AS.

Disse opplysningene blir lagret i vårt system så lenge selskapet er kunde av MC SERVICE AS

Påmelding til møter og seminarer

I forbindelse med MC SERVICE AS arrangementer samler vi inn fornavn, etternavn, e-post og selskapsnavn. I enkelte tilfeller ber vi også om fakturainformasjon og om eventuelle matpreferanser eller allergier.

Disse opplysningene trenger vi for å administrere arrangementet i forkant, under og i etterkant av arrangementet.

Cookies

Vi benytter informasjonskapsler (cookies) på våre nettsider.

Oppbevaringstid

MC SERVICE AS lagrer ikke personopplysninger utover det som anses nødvendig for å oppfylle formålet med behandling av personopplysningene.

Dine rettigheter

I henhold til Personvernforordningen (GDPR) har du rettigheter som omhandler behandling av dine personopplysninger som beskrevet nedenfor. For å utøve dine rettigheter, vennligst kontakt oss via kontaktopplysningene som er oppgitt nederst i denne teksten.

Rett til å få tilgang til personlige data

Du har rett til, på forespørsel, å få informasjon om hvilke personopplysninger om deg som blir behandlet av MC SERVICE AS. Du kan be om tilgang til personopplysningene, samt informasjon om f.eks.: Formålet med behandlingen av personopplysningene Informasjon om hvilke mottakere personopplysningene er delt med, og Informasjon om hvor lenge personopplysningene vil bli lagret eller, hvis dette ikke er mulig, kriteriene som brukes for å bestemme denne perioden.

Hvis vi behandler personlig informasjon om deg, har du rett til å motta gratis informasjon om behandlingen. Hvis forespørselen er åpenbart ubegrunnet eller urimelig, kan vi kreve en rimelig avgift for slik anmodning i samsvar med bestemmelsene i personvernforordningen.

Rett til korreksjon av personopplysninger

MC SERVICE AS er ansvarlig for å gi nøyaktig og oppdatert personlig informasjon. Skulle dine personopplysninger være feil, har du rett til å få disse rettet eller supplert.

Rett til å slette personlige data

Du har rett til å be om at vi sletter personopplysninger, for eksempel om: Personopplysningene ikke lenger brukes til de formålene de ble samlet inn. Behandlingen av dine personopplysninger er basert på ditt samtykke og du senere har tilbakekalt dette samtykket (forutsatt at det ikke finnes noe annet behandlingsgrunnlag for lagring av dine personopplysninger). Du ​​motsetter deg behandling basert på en legitim interesse, og beskyttelse av ditt personvern veier tyngre enn MC.Service.no’s  behov for å behandle opplysningene, eller personlige data er behandlet ulovlig.

Rett til sletting gjelder ikke dersom grunnlaget for behandlingen er å overholde en rettslig forpliktelse.

Rett til å protestere

Hvis MC SERVICE AS har behandlet dine personlige data basert på en vurdering om at vi har legitime interesser, og du ikke er enig i denne vurderingen, kan du motsette deg denne behandlingen. MC SERVICE AS vil ikke lenger behandle personopplysningene, med mindre vi kan godtgjøre at de legitime grunner for slik behandling oppveier dine interesser for å beskytte deg mot at personopplysningene blir oppbevart av oss.

Rett til å sende inn en klage til en tilsynsmyndighet

Hvis du mener at dine rettigheter ikke blir respektert av oss, har du også rett til å sende inn en klage til Datatilsynet

Kontakt

Hvis du har spørsmål angående håndtering av personopplysninger eller ønsker å bruke dine rettigheter, er du velkommen til å kontakte oss på:

MC SERVICE AS
Epost: personvern@mcservice.no

Oppdatering av personvernregler

På denne siden finner du til enhver tid vår gjeldende personvernerklæring. Vi har rett til å endre og oppdatere disse retningslinjene til enhver tid. Skulle det være store endringer i retningslinjene, vil vi varsle deg via e-post eller på nettet.

Hvis du ikke vil godta gjeldende retningslinjer for personvern, kan du sende en e-post til personvern@mcservice.no

 

English version Privacy Policy:

MC SERVICE AS Who we are

Our website address is: https://mcservice.no.

What personal data we collect and why we collect it

Comments

When visitors leave comments on the site we collect the data shown in the comments form, and also the visitor’s IP address and browser user agent string to help spam detection.

An anonymized string created from your email address (also called a hash) may be provided to the Gravatar service to see if you are using it. The Gravatar service privacy policy is available here: https://automattic.com/privacy/. After approval of your comment, your profile picture is visible to the public in the context of your comment.

Media

If you upload images to the website, you should avoid uploading images with embedded location data (EXIF GPS) included. Visitors to the website can download and extract any location data from images on the website.

Contact forms

Cookies

If you leave a comment on our site you may opt-in to saving your name, email address and website in cookies. These are for your convenience so that you do not have to fill in your details again when you leave another comment. These cookies will last for one year.

If you visit our login page, we will set a temporary cookie to determine if your browser accepts cookies. This cookie contains no personal data and is discarded when you close your browser.

When you log in, we will also set up several cookies to save your login information and your screen display choices. Login cookies last for two days, and screen options cookies last for a year. If you select «Remember Me», your login will persist for two weeks. If you log out of your account, the login cookies will be removed.

If you edit or publish an article, an additional cookie will be saved in your browser. This cookie includes no personal data and simply indicates the post ID of the article you just edited. It expires after 1 day.

Embedded content from other websites

Articles on this site may include embedded content (e.g. videos, images, articles, etc.). Embedded content from other websites behaves in the exact same way as if the visitor has visited the other website.

These websites may collect data about you, use cookies, embed additional third-party tracking, and monitor your interaction with that embedded content, including tracking your interaction with the embedded content if you have an account and are logged in to that website.

Analytics

Who we share your data with

If you request a password reset, your IP address will be included in the reset email.

How long we retain your data

If you leave a comment, the comment and its metadata are retained indefinitely. This is so we can recognize and approve any follow-up comments automatically instead of holding them in a moderation queue.

For users that register on our website (if any), we also store the personal information they provide in their user profile. All users can see, edit, or delete their personal information at any time (except they cannot change their username). Website administrators can also see and edit that information.

What rights you have over your data

If you have an account on this site, or have left comments, you can request to receive an exported file of the personal data we hold about you, including any data you have provided to us. You can also request that we erase any personal data we hold about you. This does not include any data we are obliged to keep for administrative, legal, or security purposes.

Where we send your data

Visitor comments may be checked through an automated spam detection service.

Your contact information

Additional information

How we protect your data

What data breach procedures we have in place

What third parties we receive data from

What automated decision making and/or profiling we do with user data

Industry regulatory disclosure requirements